داستان شیطان و مرد نماز گزار

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند.
لباس پوشید و راهی خانه خدا شد.
در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد،
خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.
مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد و
در همان نقطه مجدداً زمین خورد!
او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباسهایش
را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.
در راه به مسجد، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید.
مرد پاسخ داد: (( من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین افتادید.))،
از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم.
مرد اول از او بطور فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را به طرف مسجد
ادامه می دهند. همین که به مسجد رسیدند، مرد اول از مرد چراغ بدست
در خواست می کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.
مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری می کند.
مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کند و مجدداً همان جواب را می شنود.
مرد اول سوال می کند که چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند.
مرد دوم پاسخ داد: ((من شیطان هستم.)) مرد اول با شنیدن این جواب جا خورد.
شیطان در ادامه توضیح می دهد:
((من شما را در راه به مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم.))
وقتی شما به خانه رفتید، خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید،
خدا همه گناهان شما را بخشید. من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم
و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد، بلکه بیشتر به راه مسجد برگشتید.
به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید. من ترسیدم که اگر یک بار دیگر
باعث زمین خوردن شما بشوم، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید.
بنا براین، من سالم رسیدن شما را به خانه خدا (مسجد) مطمئن ساختم.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392ساعت 10:21  توسط   | 
عنوان کلاس مربی روستاها  روزهای تدریس ساعات تدریس
روخوانی و روانخوای مهری برزگری قره بلاغ روزهای فرد
روخوانی و روانخوای زهرا فرجی قره بلاغ روزهای زوج ۱۰
روخوانی و روانخوای حبیبه فخرایی قره بلاغ روزهای فرد ۱۰
روخوانی و روانخوای لیلا بسیمی قره بلاغ روزهای زوج
روخوانی و روانخوای نسرین فرضی سلوک روزهای زوج ۱۰
روخوانی و روانخوای اشرف مشمول قره بلاغ روزهای زوج
روخوانی و روانخوای سمیه محمدزاده تکانلو روزهای فرد
روخوانی و روانخوای اشرف اکبرپور باباکندی شنبه ۱شنبه ۱۶
روخوانی و روانخوای سمیه پوردربانی قره بلاغ روزهای فرد
روخوانی و روانخوای کلثوم اصغری ایمشجه روزهای فرد
روخوانی و روانخوای محبوبه محمدزاده یانبلاغی روزهای زوج
روخوانی و روانخوای مینا ارسلو ماخوله علیا روزهای زوج
روخوانی و روانخوای زیبا تباشری دیزج روزهای زوج
روخوانی و روانخوای زینب محمدزاده قره بلاغ روزهای فرد
روخوانی و روانخوای سمیه شیخی دامناب روزهای فرد
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 14:48  توسط   | 
عنوان کلاس مربی مقطع تحصیلی تعدادقرآن آموزان روزهای تدریس ساعات
حفظ و مفاهیم معصومه قلی زاده راهنمایی دختر ۹ روزهای زوج ۹:۳۰
حفظ و مفاهیم الناز ممی پور ابتدائی دختر ۱۵ روزهای زوج ۹:۳۰
حفظ و مفاهیم الناز ممی پور ابتدائی دختر ۱۵ روزهای زوج -۱۰:۳۰
حفظ و مفاهیم فاطمه نوبختی ابتدائی پسر ۱۶ روزهای زوج ۹:۳۰
حفظ و مفاهیم فاطمه نوبختی ابتدائی پسر ۱۸ روزهای زوج ۱۰:۳۰
حفظ و مفاهیم توران حمداله زاده نونهالان اشاره ۱۶ روزهای زوج ۱۱:۳۰
حفظ و مفاهیم فاطمه رفیعی نونهالان اشاره ۱۸ روزهای زوج ۱۱:۳۰
تجوید وترتیل معصومه قلی زاده راهنمایی دبیرستان ۵ روزهای زوج ۱۲:۳۰
تجوید و ترتیل سمیه سبزی بزرگسالان ۱۲ روزهای زوج ۹:۳۰
ریاضی رقیه زندیه ابتدائی(چهارم) ۵ روزهای زوج ۱۱:۳۰
ریاضی رقیه زندیه ابتدائی(پنجم) ۹ روزهای زوج ۱۲:۳۰
زبان فاطمه اکبری ابتدائی ۲۰ روزهای زوج ۱۱:۳۰
نقاشی معصومه شیری پور نونهالان ۲۱ روزهای زوج ۱۲:۳۰
کامپیوتر افسانه زندی بزرگسالان و نونهالان ۱۰ روزهای زوج ۱۰:۳۰
خوشنویسی طراحی مریم آرائی ابتدائی ۱۲ روزهای زوج ۱۱:۳۰

 
عنوان کلاس مربی مقطع تحصیلی تعدادقرآن آموزان روزهای تدریس ساعات تدریس
نقاشی زلیخا عظیمی ابتدائی ۲۰ روزهای فرد ۱۰:۳۰
طراحی خوشنویسی مریم آرائی ابتدائی ۶ روزهای فرد ۱۲:۳۰
حفظ و مفاهیم معصومه شیری پور نونهالان ۱۸ روزهای فرد ۹:۳۰
کامپیوتر افسانه زندی راهنمایی دختر ۱۵ روزهای فرد ۹:۳۰
کامپیوتر افسانه زندی دبیرستان ۱۱ روزهای فرد ۱۰:۳۰
کامپیوتر افسانه زندی راهنمایی پسر ۱۰ روزهای فرد ۱۱:۳۰
نقاشی مریم آرائی نونهالان ۱۰ روزهای فرد ۱۰:۳۰
زبان فاطمه اکبر ابتدائی ۶ روزهای فرد ۱۲:۳۰
خوشنویسی مریم آرائی ابتدائی ۵ روزهای فرد ۱۱:۳۰
قرائت قرآن روح الله صدیقی ابتدائی وراهنمایی ۱۸ روزهای زوج ۱۰:۳۰
حفظ وقرآن ومفاهیم لیلا مهدی پور دبیرستان ۲۵ شنبهٍ ۳شنبه ۱۷
حفظ وقرآن ومفاهیم طاهره علی نژاد بانوان ۳۰ شنبهٍ ۳شنبه ۱۷
روخوانی روانخوانی روح الله صدیقی بانوان ۲۲ روزهای فرد ۱۷

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 13:57  توسط   | 

 

موسسه مهدقرآن هشترود با عنایت به درخواستهای مکرر اولیا و قرآن آموزان

 اقدام به برگزاری اردوی یک روزه نموده است اهداف از این اردو  آموزشی -

فرهنگی و تفریحی وبا توجه به علاقه زیاد قرآن آموزان برای اردوهای

دسته جمعی  میباشد برنامه های اردو به شرح زیر می باشد

۱-تحویل گواهی۲-اهداءجوایز ۳- جنگ شادی

زمان اردو روز دوشنبه۲۵ شهریور ماه ساعت ۹صیح

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 12:12  توسط   | 
DSC00099

DSC00127

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 12:3  توسط   | 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

1_لطفا خودتان رابه عنوان مربي قرآن معرفي فرمائيد(كلاس،روز،ساعت)؟

اينجانب فاطمه نوبختي مربي كلاس حفظ وترتيل قرآن درروزهاي زوج ساعات 9:30الي11:30

2_شماازكي شروع به مربيگري كرده ايد؟ازتيرماه سال1391

3_تعدادقرآن آموزان شمادرحال حاضرچندنفرهستندلطفادرموردآنهابيشترتوضيح

دهيد؟32نفردرطي دوكلاس ازساعت 9:30الي 10:30 و8نفردررشته ي

روخواني وبقيه دررشته  حفظ

4_تاكنون چندنفردركلاسهاي شماشركت كرده اند؟52نفر

5_انگيزه وهدف شمادرموردمربيگري قرآن چيست؟ترويج قرآن واخلاق قرآني

وارائه مطالبي ازترتيل وتجويدومفاهيم قرآن درميان قرآن آموزان وجذب هرچه

بيشترنوجوانان به سوي مكان هاي مذهبي وتشويق آنها براي حفظ ورواج دادن  

قران ومطالب يادگرفته توسط قرآن آموزان واوليا

6_چه مطالبي رابه قرآن آموزان يادمي دهيد؟مطالبي ازقبيل داستانهاي اخلاقي

-قرآني ومفاهيم سوره هاوترتيل وتجويدومسائل احكامي و وضوونمازوسايرمطالب مذهبي

7_آياازطرح درس استفاده مي كنيدلطفاتوضيح دهيد؟طرح درس روزانه مي

باشدكه درآن 45دقيقه وقت كلاس تقسيم بندي شده و دقايقي براي سلام  و

 احوال پرسي ،روخواني ،مفاهيم ،داستان ودادن تكليف

8_دوره مربيگري را در كجاودرچه سطحي گذرانده ايد؟درمهدقرآن ،درسطح

 حفظ وترتيل وتجويد

9_چه توصيه هايي براي مردم عزيز هشترود درموردآموزش قرآن وسايرمسائل

داريد؟هرچه بيشتردركلاسهاي قرآني ومكانهاي مذهبي حضورداشته باشند

10_سايرمردم چگونه مي تواننددرگسترش فرهنگ قرآني عمل كنند؟مجالس

قرآني تشكيل دهندوفرزندان رابيشتردرمجالس شركت دهند

11_بهترين قرآن آموزان شماچه كساني هستند؟ قرآن آموزاني كه قبل ازحفظ

 قرآن اخلاق ورفتارقرآني دارند.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1392ساعت 12:13  توسط   | 

بسم الله الرحمن الرحیم

۱-لطفاخودتان رابه عنوان مربی قرآن معرفی فرمایید(کلاس٬روز٬ساعت)؟توران حمداله زاده

کلاس های ماروزهای زوج ازساعت۱۱:۳۰الی۱۲:۳۰ادامه دارد.

۲-شماازکی شروع به مربیگری کردید؟اینجانب ازسالی که مهدقرآن شروع به فعالیت کرده

فعال بودم.

۳-تعدادقرآن آموزان شمادرحال حاضرچندنفرهستندلطفادرموردآنهابیشترتوضیح دهید؟۱۶نفر

نونهالان باتدریس قرآن بصورت اشاره بامعناومفهوم  کودکانه به روش شعروداستان

 ۴-تاکنون چند نفر در کلاسهای شماشرکت کرده اند؟۲۲نفر

۵-انگیزه ی وهدف شمادرمورد مربیگری قرآن چیست؟به خاطر علاقه به قران که از کودکی داشته ام 

۶-چه مطالبی رابه قرآن آموزان یادمیدهید؟در مورد قرآن - سلام دادن  و...

۷-آیاازطرح درس استفاده میکنیدلطفا توضیح دهید؟بله همیشه از یک طرح درسی مناسب

استفاده می کنم  با سلام و احوالپرسی هر روز جلسات قبل به صورت دسته جمعی و

یا فردی در مواقعی شعر و داستان و نقاشی برای نونهالان بخاطر تفریح و سرگرمی

۸-دوره مربیگری رادرکجاودرچه سطحی گذرانده اید؟در جامعه القرآن تبریز و در خود مهد

۹-چه توصیه هایی برای مردم عزیزهشترود درموردآموزش قرآن وسایرمسایل دارید؟

 توصیه هایی به عنوان خواهر کوچکتر به مردم عزیز دارم که همیشه قرآن و توصیه هایش

را سرمشق گیرند و به کودکان خود نیز انتقال دهند

۱۰-سایرمردم چگونه می تواننددرگسترش فرهنگ قرآنی عمل کنند؟می توانند

در مهدها و مساجد و حسینیه ها شروع به فعالیت کنند تا قرآن و فرهنگ قرآنی

گسترش یابد تا کشوری با فرهنگ قرآنی داشته باشیم ان شاءالله

۱۱- بهترین قرآن آموزان شما چه کسانی هستند ؟ همه نونهالان

بعضی هاهم استثنا هستند و سعی شان را براین است که بیشتر

حفظ کنند

۱۲- ابتکار شما در مورد مربیگری چیست ؟با این روش می توانم

خدمتی به قرآن و خدا داشته باشم 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1392ساعت 18:56  توسط   | 
 

کلاس خانم رفیعی

 DSC00164

کلاس خانم حمداله زاده 

DSC00138

کلاس خانم نوبختی

DSC00110

کلاس خانم شیری پور

DSC00147

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت 18:59  توسط   | 
آغازاین کلاس ها ازاول تیرماه بوده ودرتمام طول هفته تشکیل

میشود .روزهای فردمخصوص مقطع راهنمایی ودبیرستان

میباشد٬ ۵کلاس ازساعت ۹صبح الی۲بعدازظهربرگزار میشود

که هرکلاس به مدت ۴۵دقیقه میباشد.روزهای زوج مختص

نونهالان وبانوان است٬ساعت شروع این کلاس هاازساعت

۱۰الی۱۱:۵وهرکلاس به مدت ۴۵دقیقه میباشد.

این کلاس هاموجب پیشرفت چشمگیردانش آموزان کلاس شده

وتوصیه میشودبه هرعزیزی که مایل است دراین کلاس

حضور داشته باشد زودتراقدام نمایدتاازمزیت های  کلاس

خانم زندی هرچه زودتر بهره مندشود.   

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت 17:53  توسط   | 

بسمه تعالی

۱-لطفاخودتان رابه عنوان مربی قرآن معرفی فرمایید(کلاس٬روز٬ساعت)؟فاطمه رفیعی-

کلاس حفظ کودکان ۶-۳ساله بامعنی ومفهوم باکدگزاری-روزهای شنبه -دوشنبه-

چهارشنبه-ساعت ۱۱:۳۰-۱۲:۱۵

۲-شماازکی شروع به مربیگری کردید؟ازاول تیرماه ۱۳۹۰

۳-تعدادقرآن آموزان شمادرحال حاضرچندنفرهستندلطفادرموردآنهابیشترتوضیح دهید؟

۱۴نفر-تعدادی ازآنهاحافظ ۵سوره-تعدادی حافظ ۷سوره وتعدادی حافظ ۹سوره هستند

۴-تاکنون چند نفر در کلاسهای شماشرکت کرده اند؟درحدود۳۰نفر

۵-انگیزه ی وهدف شمادرمورد مربیگری قرآن چیست؟حفظ سوره هاتوسط قرآن آموزان

بامعنی ومفهوم به زبان کودکانه

۶-چه مطالبی رابه قرآن آموزان یادمیدهید؟سوره های کوچک ومعنی آنهاوهمچنین

مطالبی درموردسوره هاوداستان های کوتاه پیامبران وامامان

۷-آیاازطرح درس استفاده میکنیدلطفا توضیح دهید؟بله ازاول کلاسهااستفاده کرده ام

ودرکلاس اجرامیکنم

۸-دوره مربیگری رادرکجاودرچه سطحی گذرانده اید؟دوره ی مربیگری درمهدبودحاضر

میشدم وهمچنین دوره ی یک هفته ای در تبریز برپابودرفته وگواهی گرفته ام

۹-چه توصیه هایی برای مردم عزیزهشترود درموردآموزش قرآن وسایرمسایل دارید؟

توصیه میکنم آنهایی که به آموزش قرآن می آیند نیمه رها نکنند وادامه دهندوآنها

یی که نمی آینددراین کلاسهاشرکت کنند

۱۰-سایرمردم چگونه می تواننددرگسترش فرهنگ قرآنی عمل کنند؟درمجالسی

که خانمها شرکت میکنندیابرنامه هاومناسبتهای گوناگون میتوانندبه تبلیغ بپردازند

۱۱-بهترین قرآن آموزان شماچه کسانی هستند؟سیده حدیث مدنی-امیرحسین

یوسفی-زهراعبازاده-احسان کلانتری-محدثه کارگر-آرمین عبادی.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت 13:42  توسط   |